p站足控动漫福利图

p站足控动漫福利图

枇杷叶,味苦平无毒,主不止,下气。 治凡身诸处白驳渐渐长似癣,不瘥方∶取鳗鲡鱼脂涂之。

有人遭此,将已见问吾,了不知报答,是以经吾手而死者不一,自此锐意学之,一解以来,治者皆愈,方知世无良医,枉死者半,此言非虚,故将来学人非只此法,余一方皆须沉思留心作意,殷勤学之,乃得通晓。病苦逆满腰中痛,不可俯仰劳也,名曰膀胱右手尺中神门以后脉阳实者,足太阳经也。

五脏不和,则九窍不通,阴阳俱盛不得相营,故曰关格。姚公云∶加五味子三两,苁蓉四两。

莫以粗解一二种法,即谓知讫,极自误也。又方灸四肢大节陷大指本纹,名曰地神,名七壮。

脱肛历年不愈,灸横骨百壮。若脓不尽,复起如故。

若冬瓜叶饮,沾渍咽喉而不可多与。所谓无胃气者,但得真脏脉不得胃气也。

Leave a Reply